We wtorek, 22 grudnia, firma Krynicki Recykling podpisała umowę z O-I Europe na dostawę stłuczki szklanej na kwotę 284 mln zł. W ten sposób Krynicki Recykling – największy w Polsce podmiot przetwarzający i uzdatniający stłuczkę szklaną –przedłużył umowę na kolejne 7 lat.

Na mocy długoterminowego kontraktu Krynicki Recykling będzie dostarczał światowemu potentatowi stłuczkę szklaną niezbędną do produkcji szkła opakowaniowego do hut w Jarosławiu i Antoninku.

– O-I Europe jest największym graczem na światowym rynku produkcji opakowań na potrzeby przemysłu spożywczego i kosmetycznego. Dostawcy stłuczki szklanej muszą oferować zatem surowiec o najwyższej jakości, spełniający szereg parametrów, by mogli rozpocząć współpracę z koncernem. Przedłużenie umowy z O-I Europe traktujemy zarówno jako dowód zaufania wobec Krynicki Recykling, jak i potwierdzenie wysokiej jakości naszego produktu. Długoterminowe umowy w naszej branży nie są rozwiązaniem stosowanym na szeroką skalą, stąd nowo zawarte porozumienie jeszcze silniej potwierdza naszą wiarygodność. Inwestycje w nowoczesne technologie i linie odzysku powodują, że jesteśmy wyjątkowo konkurencyjni wobec wiodących podmiotów hut szkła – mówi Adam Krynicki, prezes zarządu Krynicki Recykling.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Krynicki Recykling współpracuje ze wszystkimi wiodącymi, międzynarodowymi koncernami hut szkła opakowaniowego w Polsce. Dostarcza swoje produkty do Ardagh Glass, CP Glass, BA Glass Poland, a także podmiotów krajowych: Ciech Vitrosilicon, Klar Glass.

Krynicki Recykling jest największą w Polsce firmą przetwarzającą i uzdatniającą stłuczkę szklaną, z szacunkowym udziałem w rynku na poziomie 45%. Spółka jest liderem w dziedzinie rozwoju innowacyjnych technologii recyklingu szkła. Krynicki Recykling SA w ostatnich latach pozyskał łącznie blisko 45 mln złotych dotacji – m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – na nowoczesne projekty związane z odzyskiem szkła opakowaniowego.

Głównym profilem działalności Grupy Krynicki Recykling jest pozyskiwanie, uzdatnianie i sortowanie na poszczególne kolory stłuczki szkła opakowaniowego będącej istotnym surowcem dla największych polskich i zagranicznych hut szkła. W Polsce Grupa posiada zakłady w Wyszkowie (woj. mazowieckie), Pełkiniach (woj. podkarpackie), Gułtowych (woj. wielkopolskie) oraz w Lublińcu (woj. śląskie).

Spółka jest również prekursorem sortowania i odzysku stłuczki szklanej na rynkach nadbałtyckich. Grupa uruchomiła pierwszą w Estonii linię do uzdatniania szkła opakowaniowego, a obecnie rozważa kolejną zagraniczną inwestycję w tym regionie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj