„Bałtyk – droga do odrodzenia” to projekt Greenpeace promujący ideę utworzenia Rezerwatów Morskich na Bałtyku. W jego ramach od 12 do 22 sierpnia br. w kilku nadmorskich miejscowościach zorganizowano wystawę ,której celem było pokazanie wpływu człowieka na ekosystemy polskiego morza. Złożyły się na nią zdjęcia ilustrujące problemy, które dotykają Bałtyk, tj. nadmierny połów ryb w tym również zagrożonych gatunków oraz niszczenie nabrzeży. „Nasza wystawa obrazuje zaledwie niewielką część tych problemów. Nie każdy bowiem aspekt można pokazać za pomocą zdjęć. Jej celem nie jest jednak tylko dokumentowanie negatywnych skutków działalności człowieka na morzu. Chcemy uzmysłowić ludziom, że do tej pory bardzo źle obchodziliśmy się z Bałtykiem, a przecież wymaga on naszej troski i specjalnej ochrony” – uważają jej organizatorzy.
Według członków Greenpeace najlepszym rozwiązaniem dla ochrony morskich ekosystemów jest utworzenie bałtyckich rezerwatów. Wyznaczone na morzu obszary byłyby wyłączone ze wszelkiej gospodarczej działalności. Chodzi tu głównie o wprowadzenie na obszarach chronionych zakazu łowienia ryb, wydobycia z dna morskiego wszelkich zasobów oraz działań mających na celu utylizację odpadów w wodzie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj