Wczoraj mieszkańcy Krakowa mogli jednorazowo oddać nietypowe odpady do kontenerów ustawionych na terenie budowanego przy ulicy Nowohuckiej Centrum Recyklingu. Mimo deszczu, chętnych nie brakowało. Pierwsza w Krakowie Lamusownia zacznie działać od wiosny przyszłego roku.

Zbiorczy Punkt Gromadzenia Odpadów, popularnie zwany Lamusowanią to miejsce czasowego magazynowania odpadów, których nie wolno wrzucać do zwykłego kosza. Pierwszy taki obiekt w Krakowie powstaje przy ulicy Nowohuckiej. Dziś (6 maja, czwartek), Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zorganizował na terenie budowy ekologiczny happening. Przeprowadzono lekcję z gospodarki odpadami dla dzieci i młodzieży. Mieszkańcy mogli uzyskać informacje na temat zasad funkcjonowania budowanego centrum recyklingu. Zorganizowano jednorazową zbiórkę nietypowych odpadów.

Mimo padającego deszczu, chętnych, którzy w chcieli pozbyć się zużytych mebli czy sprzętu agd nie brakowało. Stary monitor przyniósł prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. – Budując takie miejsca jak la musowania, chcemy stworzyć mieszkańcom możliwość do cywilizowanego pozbywania się odpadów, których nie można wyrzucać do zwykłego pojemnika. Centra recyklingu z powodzeniem działają w wielu miastach europejskich i przyczyniają się do likwidacji tzw. dzikich wysypisk – mówił prezydent.

Zgodnie z planem Lamusownia przy Nowohuckiej, której budowa dofinansowana w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG i NMF rozpocznie działalność w marcu 2011 roku.

Koncepcja technologiczna centrum recyklingu przewiduje gromadzenie 18 rodzajów odpadów. Będzie można tam dostarczać szkło białe i kolorowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, papier i tekturę, dywany, wykładziny, tworzywa sztuczne, cegły i gruz z rozbiórek, zmieszane metale, opony, opakowania po chemii gospodarczej, drewno zmieszane i impregnowane, urządzenia chłodzące, sprzęt AGD (inny niż urządzenia chłodzące i małe urządzenia elektroniczne i elektryczne), meble. Przewiduje się specjalne miejsce na tzw. odpady niebezpieczne – świetlówki, akumulatory, małe baterie, zużyte smary, oleje i emulsje, rozpuszczalniki, aerozole, przeterminowane lekarstwa, środki ochrony roślin, farby i kleje. – Ten rodzaj odpadów będzie gromadzony w specjalistycznych beczkach i kontenerach, które umieszczone będą w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w budynku administracyjnym Lamusowni – zapewnia Michał Pyclik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Pozostałe odpady składowane będą w kontenerach znajdujących się pod zadaszoną rampą na placu.

Krakowska Lamusownia wzorowana jest na centrach recyklingu działających w wielu krajach europejskich. Podobne rozwiązania stosowane są w Skandynawii i Niemczech. Zgodnie z polityką Krakowa w dziedzinie gospodarki odpadami, na terenie naszego miasta powinno działać około 8 zbiorczych punktów gromadzenia odpadów.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj