Członkowie Rady Programowej ds. Gospodarki Odpadami Miasta Krakowa opowiadzieli się za budową spalarni śmieci. Rezolucję w tej sprawie przyjęto 12 czerwca br.

„Rada Programowa ds. Gospodarki Odpadami popiera działania Prezydenta Miasta Krakowa związane z projektem budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych” – czytamy w rezolucji z dnia 12 czerwca br., przyjętej przez członków gremium eksperckiego. Zdaniem sygnatariuszy, taki obiekt będzie dopełnieniem kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów na terenie Krakowa i pozwoli na wywiązanie się naszego miasta „z obowiązujących przepisów w zakresie zagospodarowania odpadów, a szczególnie nałożonego na Gminę Kraków obowiązku redukcji odpadów ulegających biodegradacji”. Przy okazji członkowie Rady wyrazili „przekonanie i zaufanie do Prezydenta Miasta, że planowany zakład termicznego przekształcania odpadów będzie instalacją nowoczesną, spełniającą obowiązujące standardy najlepszych dostępnych technik, bezpieczny dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego”.

Rada Programowa zaapelowała do Prezydenta Krakowa o przyjęcie wszelkich uchwał na rzecz realizacji inwestycji. Zwracając się do władz Miasta o dalszą intensyfikację działań w celu podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym znaczenia i bezpieczeństwa ekologicznego planowanej spalarni, członkowie Rady zadeklarowali swój udział w tego rodzaju przedsięwzięciach.

Rezolucję Rady Programowej ds. Gospodarki Odpadami Miasta Krakowa podpisali m.in. jej przewodnicząca, prof. dr hab. Józefa Famielec oraz członkowie – dr inż. Zbigniew Grabowski, dr inż. Tadeusz Pająk, dr inż. Bogusław Bieda i dr inż. Adam Grochowalski.

Rada Programowa ds. Gospodarki Odpadami Miasta Krakowa została powołana do życia zarządzeniem z dnia 17 września br. Zasiadają w niej naukowcy i specjaliści z krakowskich uczelni wyższych, eksperci w dziedzinie ekologii i nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie zarządzania odpadami miejskimi. Funkcje w Radzie pełnią społecznie.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj