Od 2021 r. 100 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną browarów należących do Kompanii Piwowarskiej jest pokrywane energią pochodzącą z wiatru dostarczaną przez RWE.

Nowouruchomiona farma wiatrowa LECH Nowy Staw III, położona jest w pobliżu Nowego Stawu, ok. 50 km na południowy wschód od Gdańska. Zarządza nią RWE. Farma składa się z trzech turbin o łącznej mocy 12 megawatów i zaspokaja 54 proc. zapotrzebowania Kompanii Piwowarskiej na energię elektryczną niezbędną do warzenia piw w Dojlidy Browar Białystok, LECH Browary Wielkopolski i Tyskich Browarach Książęcych. Pozostałe 46 proc. jest dostarczane przez już istniejące farmy wiatrowe w Nowym Stawie.

Niższa emisja o 66 proc.

– Zasilanie energią wiatrową pozwoliło znacząco zmniejszyć wpływ naszej działalności na środowisko naturalne. Dzięki umowie z RWE obniżyliśmy emisję CO2 z naszych browarów o 66 proc. w porównaniu do roku 2019. To stanowi milowy krok w realizacji naszych celów środowiskowych określonych w strategii Lepsza Przyszłość 2030, zakładającej osiągnięcie neutralności węglowej naszych browarów do końca bieżącej dekady – powiedział Igor Tikhonov, prezes Kompanii Piwowarskiej.

Polska jest jednym z głównych rynków energii odnawialnej RWE w Europie. Firma posiada w Polsce lądowe farmy wiatrowe o mocy ponad 470 megawatów. Trwa realizacja projektu Żnin (48 MW). Ponadto RWE dywersyfikuje swój portfel odnawialnych źródeł energii w Polsce, inwestując w projekty farm fotowoltaicznych i wzmacnia działalność poprzez pozyskanie w 2022 r. projektów solarnych o mocy 3 GW. Instalacja ukończona na początku tego roku została zbudowana w ramach umowy typu PPA, zawartej w 2019 r. pomiędzy Kompanią Piwowarską a RWE. Prąd z nowych turbin wiatrowych Lech Nowy Staw III jest dostarczany od lutego 2023

Czytaj więcej

Skomentuj