Ponad pięćdziesiąt firm bierze udział w drugiej już edycji ogólnopolskiego Programu Firma Bliska Środowisku. Celem Programu jest wykreowanie elity polskich przedsiębiorstw stawiających zarządzanie proekologiczne jako priorytet ich rozwoju.

W tym roku przystąpiły do niego przedsiębiorstwa działające w całej gamie branż, od tradycyjnie kładących większy nacisk na problemy związane z ekologią, jak chemiczna, czy komunalna, po meblarską, hotelarską, spożywczą, transportową, czy budowlaną.

Program „Firma Bliska Środowisku“ – już w pierwszej edycji zyskał zainteresowanie tak dużych i znanych firm, jak DHL, czy Leroy Merlin. Jego celem jest wprowadzanie w życie idei podejścia ekologicznego jako strategii zarządzania przedsiębiorstwem i szeroko rozumiana promocja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Proekologiczne nastawienie firmy może decydować o jej sukcesie na rynku, bo świadczy o odpowiedzialności jej zarządu.

– Siła dobrego ekowizerunku firmy jest od wielu lat doceniana przez zachodnie firmy. Wystarczy popatrzeć na działania takich potentatów, jak IKEA, Toyota czy DHL, którzy nie tylko sami działają w zgodzie z zasadami ochrony środowiska, ale wręcz wymuszają tego typu działania na swoich podwykonawcach – mówi Adam Jabłoński – wiceprezes Europejskiego Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, które jest organizatorem programu FBŚ. – Dzięki takim działaniom firmy są pozytywnie kojarzone na zewnątrz i postrzegane jako poważne i odpowiedzialne – dodaje.

Założyciele EFOE przyznają, że w ciągu ostatnich kilku lat korzyści płynące z tego typu podejścia zaczęło też dostrzegać coraz więcej właścicieli polskich przedsiębiorstw. – Problemy ekologiczne są bezpośrednio związane z jakością zarządzania. Przy obecnych wymaganiach w wielu sektorach przemysłu i usług, ekologia jest jednym z kluczowych czynników decydujących o uzyskaniu trwałej przewagi konkurencyjnej firmy na rynku – mówi Arkadiusz Primus, prezes EFOE.

Organizatorzy chcą trafić do wszystkich firm, dla których podejście ekologiczne jest nie tylko spełnianiem podstawowych przepisów i norm ochrony środowiska, ale też rodzajem wrażliwości związanej z przestrzeganiem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

W tym roku do programu, który został objęty honorowym patronatem Ministra Środowiska, przystąpiło ponad 50 firm z całej Polski. Szczegółowa lista znajduje się na stronie www.fbc.com.pl.

Konkurs składał się z sześciu etapów. Przez dwa miesiące na terenie całej Polski trwał nabór uczestników, połączony z serią seminariów tematycznych. Potem w firmach startujących w konkursie pojawili się audytorzy, którzy oceniali m.in. zgodność działań firmy z polskim i europejskim prawem środowiskowym, innowacyjność proekologiczną i skuteczność strategii opartej o ekologiczne kryteria, stosowane w przedsiębiorstwach.

Wśród laureatów zeszłorocznej, pierwszej edycji konkursu znalazło się 35 firm z całego kraju, reprezentujących różne branże przemysłu i usług. Za szczególne działania proekologiczne kapituła przyznała ponadto wyróżnienia trzem firmom: DHL Expres Poland, za budowę i rozwój ekologicznej odpowiedzialności biznesu, Troton Sp. z o.o. z Ząbrowa, za budowę reputacji w oparciu o wspieranie lokalnych ekosystemów i firmie Final S.A. z Dąbrowy Górniczej, za uwzględnienie czynnika ekologicznego w zarządzaniu wartością firmy.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj