Wodociągi i oczyszczalnia ścieków to projekt gigantycznej rozbudowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej, przygotowywanej w Łodzi. Jego wartość jest obliczana na 142 mln euro. Połowę pieniędzy na realizację tej inwestycji miasto otrzyma z unijnego Funduszu Spójności, brakującą sumę dołoży NFOŚiGW oraz miasto Łódź. W ramach prowadzonych prac rozbudowywane zostanie 64 km sieci wodociągowej, 170 km sieci kanalizacyjnej oraz 93 km kanalizacji deszczowej. Ponadto zostanie zmodernizowanych 67 km sieci wodociągowej, 32 km magistral wodociągowych, 17 km sieci kanalizacyjnej oraz 25 km kanalizacji deszczowej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj