Cmentarz komunalny w Gorzowie Wlkp. jeszcze w tym roku zostanie powiększony o prawie dwa hektary. Koszt przedsięwzięcia to prawie 4 mln zł, a prace związane z przygotowaniem terenu pod przyszłe pochówki potrwają dziewięć miesięcy – poinformował Dariusz Wieczorek z gorzowskiego magistratu.

Lista robót budowlanych jest długa: przed wykonawcą zadanie ukształtowania pod pochówki 1,9 ha terenu oraz budowa przyłączy wodociągowych, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia, ciągów pieszych, punktów czerpalnych wody i osłon śmietników.

Modernizacja nekropolii

Zaplanowano również demontaż, renowację i ponowny montaż starego ogrodzenia oraz budowę nowego ogrodzenia, budowę kolumbarium oraz wycinkę, nasadzenia i przesadzenie drzew.

Plac budowy przekazany

Wykonawcą robót została szczecińska firma Budomex, która przejęła już plac budowy.

Gorzowski cmentarz komunalny przy ul. Żwirowej ma ok. 32 ha i 57 235 zarejestrowanych pochówków. Na nekropolii jest ok. 32,5 tys. grobów.

Czytaj więcej

Skomentuj