UE opublikowała dane na temat handlu emisjami w Europie. Okazuje się, że 99% z 9400 instalacji zanieczyszczających środowisko wypełniło ustalone dla nich cele. Spośród 865 instalacji, które tego nie uczyniły, 647 znajduje się we Włoszech. W UE przygotowywany jest obecnie system handlu emisjami na okres 2008-2012, gdzie określona zostanie wielkość emisji CO2 dla poszczególnych instalacji. Te z nich, które przekroczą przewidziane dla nich wielkości emisji, będą mogły dokupić emisję od tych, którzy wypełnili swoje cele i wyemitowali mniej CO2. Za każdą tonę CO2, wyprodukowaną ponad normę, firmy muszą zapłacić 40 euro. Organizacje ekologiczne mocno krytykują cały system handlu emisjami jako hipokryzję Komisji Europejskiej, bowiem – ich zdaniem – powinien on zmierzać do obniżenia emisji CO2 i wypełnienia postanowień Protokołu z Kioto. Tymczasem system handlu emisjami, zamiast środowiskowego podejście do zagadnienia, prezentuje rozwiązania biznesowe.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj