Krzysztof Dąbrowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Wodociągi Kujaw i Pomorza i były prezes Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni w Grudziądzu będzie nowym prezesem zarządu Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Wybory odbyły się w środę, 24 marca. Z czwórki kandydatów rada Izby (w drugim głosowaniu) wybrała na nowego prezesa IGWP, Krzysztofa Dąbrowskiego. Swoje obowiązki przejmie najprawdopodobniej od 1 lipca, w momencie przejścia na emeryturę obecnej prezes Doroty Jakuty.

Jakie wyzwania stawia sobie nowy prezes IGWP? – Tych zadań jest co najmniej kilka. Jednym z najważniejszych jest kontynuacja i wzmacnianie integracji branży – mówi Krzysztof Dąbrowski.

– Zależy nam, żeby Izba, która współpracuje i wyraża wolę całego środowiska, była właściwym reprezentantem branży przed najważniejszymi instytucjami państwowymi, agendami rządowymi czy też Wodami Polskimi. Mamy czas pandemiczny, który jest wyjątkowo trudny. I w tym trudnym czasie chciałbym wzmocnić te kontakty – podkreśla.

Krzysztof Dąbrowski jest inicjatorem Stowarzyszenia Wodociągi Kujaw i Pomorza, w którym do teraz pełni funkcję prezesa zarządu. Z jego inicjatywy zawiązał się także Kujawsko-Pomorski Klaster Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej. Pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Rady IGWP.

W roku 2015 był jednym z kandydatów w konkursie „Manager Roku 2017 WOD-KAN”, organizowanego przez miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja”.

Wśród najważniejszych osiągnięć za jego kadencji w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni w Grudziądzu warto wyliczyć choćby modernizację stacji uzdatniania wody wybudowanej w latach 70–tych, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

W czasie jego kadencji MWiO Grudziądz przejęło też zadania z zakresu gospodarki odpadami. Zdegradowane miejskie składowiska odpadów zostało zmodernizowane i przekształcone w regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych (obecnie instalację komunalną).

Czytaj więcej

Skomentuj