Już trzeci rok mieszkańcy Warszawy korzystają z Infolinii CZYSTOŚĆ. Pod bezpłatny numer 0 800 800 117 można dzwonić z informacją i po informację.

Duża część telefonów na Infolinię CZYSTOŚĆ Zarządu Oczyszczania Miasta ma charakter interwencyjny. Wśród nich dominują zgłoszenia o zaśmiecaniu miasta, jezdni zanieczyszczonych szkłem, żwirem czy piachem, wskazania lokalizacji nielegalnych wysypisk.

Druga grupa telefonów ma charakter informacyjny. Warszawiacy proszą o wskazówki dotyczące zawierania umów na wywóz odpadów z posesji zgodnych z obowiązującym w stolicy Regulaminem utrzymania czystości i porządku. Celem wielu telefonów jest także uzyskanie wiedzy o rozmieszczeniu punktów przyjmowania zużytego sprzętu RTV i AGD, zbiórce baterii czy o lokalizacji pojemników do segregacji odpadów.

Bezpłatna Infolinia CZYSTOŚĆ 0 800 800 117 zbiera także informacje sezonowe. W okresie od wiosny do jesieni czekamy na wskazywanie miejsc gdzie zieleń zasłania znaki drogowe oraz sygnalizację świetlną. W sezonie zimowym dominują zgłoszenia o nieodśnieżonych chodnikach. Zdarzają się także prośby o skontrolowanie sąsiadów, którzy zamiast zawrzeć umowy na odbiór odpadów czy ścieków z wyspecjalizowaną firmą pozbywają się nieczystości w sposób nielegalny. W takich sprawach interweniuje ekopatrol Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej. Infolinia CZYSTOŚĆ zbiera także skargi na przedsiębiorstwa np. zbyt głośno opróżniające kosze na śmieci.

Zgłoszenia, na które reakcja nie mieści się w kompetencjach ZOM, przekazywane są do załatwienia właściwym jednostkom, np. Urzędom Dzielnic.

Najwięcej zgłoszeń w trzecim roku działalności Infolinii CZYSTOŚĆ napłynęło od mieszkańców Mokotowa, Pragi Płd. i Śródmieścia. Najczęściej telefon dzwonił w październiku, listopadzie 2007 r. oraz styczniu tego roku. W sumie odnotowano niemal 800 spraw.

źródło: zom.waw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj