Krakowskie lotnisko – jako pierwsze w Polsce – zamierza wprowadzić innowacyjną w skali globalnej technologię oczyszczania wód opadowych odprowadzanych z terenu portu. Instalacja oczyszczająca oparta na systemie MBBR (Moving Bed Bioreactor) została wdrożona m.in. na lotniskach w Londynie oraz Oslo.

Kraków Airport oraz Veolia Water Technologies podpisali wczoraj list intencyjny dotyczący opracowania koncepcji kompleksowego zagwarantowania jakości odprowadzanych wód opadowych z terenu lotniska Kraków-Balice do systemu kanalizacji deszczowej, a dalej do zewnętrznego naturalnego odbiornika. Celem projektu jest zagwarantowanie jak najwyższych standardów ochrony środowiska i zapewnienie pełnej funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów lotniska.

Instalacja oczyszczająca bazuje na dedykowanej, opatentowanej technologii, opartej na systemie MBBR (Moving Bed Bioreactor). Wykorzystuje ona tzw. złoże zawieszone, łączące zalety procesu osadu czynnego oraz procesów wykorzystujących biofilm porastający złoża zraszane. Zbiorniki procesowe pracują w trybie ciągłym bez potrzeby płukania, w których nie występuje zjawisko zatykania się złoża biologicznego. Biofilm porasta kształtki wykonane z polietylenu lub polipropylenu, które są utrzymywane w stałym ruchu poprzez napowietrzanie lub mieszanie.

Prowadzone będą również badania próbek wód opadowych pobranych  z terenu krakowskiego lotniska w laboratorium VWT Anox Kaldnes w Lund w Szwecji. W efekcie powstanie dokumentacja umożliwiająca przystąpienie do prac projektowych instalacji oczyszczającej zanieczyszczone wody pochodzące z procesu odladzania samolotów oraz drogi startowej. W koncepcji zostanie uwzględnione powiązanie nowego obiektu z istniejącą infrastrukturą systemu wód opadowych oraz Potokiem Olszanickim.

Czytaj więcej

Skomentuj