1 / 10

Po półrocznym okresie wstępnej eksploatacji, potwierdzającej sprawność i stabilność procesu, miało miejsce oficjalne otwarcie oczyszczalni ścieków “Fregata” w Rykach. Zakład wykorzystuje innowacyjną technologię tlenowego osadu granulowanego Nereda i jest pierwszą tego typu oczyszczalnią w Polsce.

Inwestycja warta ponad 18 mln zł polegała na modernizacji istniejącego obiektu. Jest to jednen z najważniejszych projektów realizowanych w Rykach w ostatnich latach.

Fregata wyznacza trendy

W oczyszczalni „Fregata” ciąg technologiczny Nereda zastąpił istniejące reaktory z osadem czynnym. Obecnie ścieki są podczyszczane mechaniczne w dotychczasowych urządzeniach. W skład ciągu Nereda wchodzą zbiornik retencyjny z pompownią, dwa reaktory o objętości 2500 m3 każdy, staw buforowy na odpływie, zbiornik buforowy osadu nadmiernego i zagęszczacz grawitacyjny. Dodatkowo powstała stacja odwadnia osadu z higienizacją osadu wapnem wraz z placem składowym oraz sitopiaskownik na drugim wlocie ścieków z zakładów owocowych. Oczyszczalnia, którą przekazano już do ciągłej eksploatacji, została zaprojektowana z myślą o przepustowości Qdmax = 5320 m3/d, Qhmax = 430 m3/h.

Osad granulowany został wyhodowany w czasie rozruchu trwającego od lutego do maja 2015 r., a początkowa temperatura ścieków w reaktorach wynosiła 4°C. W listopadzie 2015 r. stężenie osadu w reaktorach osiągnęło poziom 6 kg/m3. Aktualnie parametry ścieków oczyszczonych na odpływie są stabilne.

Jednostkowe zużycie energii w celu oczyszczania ścieków zależy od ładunku dopływającego do oczyszczalni i w październiku 2015 r. wynosiło 0,29 kWh/kg ChZT zred. Indeks osadu SVI30 osiągnął wartość poniżej 40 ml/g.

Technologia

Zastosowana w oczyszczalni „Fregata” technologia tlenowego, granulowanego osadu czynnego Nereda jest innowacyjną metodą oczyszczania ścieków wraz z usuwaniem substancji biogennych, co stanowi prawdziwy przełom w technologii osadu czynnego od chwili jej powstania w 1914 r. Wynaleziona i wdrożona w wyniku holenderskiego programu badawczego technologia została dotąd zastosowana w kilkunastu przemysłowych i miejskich oczyszczalniach na świecie.

Tlenowy osad granulowany ma udokumentowaną przewagę nad konwencjonalnym osadem czynnym w postaci kłaczków. Chodzi zwłaszcza o: bardzo dobrą sedymentacyję, która umożliwia większą koncentrację osadu, warstwową budowę granul, pozwalającą na symultaniczną denitryfikację, oraz odporność na duże wahania obciążenia.

Główną cechą określającą osad granulowany jest minimalna średnica granul wynosząca 0,2 mm. Indeks objętościowy osadu granulowanego SVI30 wynosi poniżej 50 ml/g, a zazwyczaj ok. 40 ml/g.

Zasada działania tej technologii  polega na wykorzystaniu i kontrolowaniu warunków, w których biomasa formuje się w postaci granul, a nie kłaczków. Takie aglomeraty pozwalają na uzyskanie symultanicznych warunków beztlenowych, anoksycznych i tlenowych w obrębie granul, co redukuje potrzebę stosowania wielokomorowych reaktorów oraz recyrkulacji.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj