Jutro w Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie (woj. wielkopolskie) podpisanie zostanie umowa na roboty budowlano-montażowe, które zostaną przeprowadzone w ramach projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” tworzy sześć gmin: Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz. W przedsięwzięciu pod nazwą: „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” uczestniczy pięć z nich (oprócz Kiszkowa).

Koszt realizacji przedsięwzięcia szacowany jest na blisko 292 miliony złotych, z tego na roboty montażowo-budowlane trzeba będzie przeznaczyć  około 234 miliony. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności. Wysokość dofinansowania wyniesie 200 milionów złotych, co stanowi prawie 70 proc. kosztów kwalifikowanych.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę 369 kilometrów sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie 151 przepompowni ścieków w tym 2 punktów zlewczych.  Zgodnie z projektem zlikwidowane zostaną dwie oczyszczalnie ścieków, które nie spełniają obowiązujących norm – w Pobiedziskach i Skokach.

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia dostęp do kanalizacji uzyska ponad 40 tys. nowych użytkowników.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj