W Szczecinie trwa budowa nowoczesnego zaplecza technicznego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Całe przedsięwzięcie zakłada powstanie zespołu czterech budynków administracyjno-warsztatowych o łącznej powierzchni użytkowej ponad 3 320 m2, wiaty samochodowej oraz zagospodarowanie terenu wraz z 169 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych.

Powstanie zaplecza podyktowane jest koniecznością optymalizacji funkcjonowania poszczególnych wydziałów spółki i obniżenia jej kosztów  własnych. Do nowych obiektów planowane jest przeniesienie trzech wydziałów firmy: Wodomierzowi, Warsztatów i Wydziału Transportu, rozrzuconych  do tej pory po niemal całym mieście.

Termin zakończenia prac planowany jest na wiosnę 2012 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, umowę na wykonanie „Budowy zaplecza technicznego dla ZWIK Sp. z o.o. przy ulicy Golisza w Szczecinie” podpisano z konsorcjum szczecińskich firm: STATUS Sp. z o.o. i STATUS DOM Sp. z o.o.

źródło: zwik.szczecin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj