Konferencja odbędzie się 3 listopada br. w sali sejmikowej nr 1222 w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w godzinach od 10.00 do 14.00 i jest realizowana pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego gminnych i powiatowych, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i firm działających w branży zagospodarowania odpadów, organizacji recyklerskich, organizacji pozarządowych i instytucji z terenu województwa.
Na konferencji zostaną zaprezentowane aktualne zagadnienia dotyczące prowadzenia gospodarki odpadami w gminach.

W trakcie spotkania zaplanowano uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na „Najlepiej segregującą gminę na Dolnym Śląsku” w 2009 r. oraz „Najciekawsze strony internetowe poświęcone odpadom” wraz z wręczeniem dyplomów i nagród ufundowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zagadnienia poruszane w trakcie konferencji:
Zbieranie, przetwarzanie i zagospodarowanie bioodpadów staje się  najważniejszym problemem do rozwiązania w gospodarce odpadami. Obowiązujące przepisy obligują gminy do zapewnienia warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Specjaliści szacują, że Polsce mogą zostać naliczone kary w wysokości nawet do kilkuset tysięcy euro na dobę.
W ostatnim czasie ukazało się szereg istotnych wytycznych i dokumentów dotyczących problematyki bioodpadów, z których należy wymienić:
• wytyczne Ministerstwa Środowiska dotyczące wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,
• wytyczne Ministerstwa Środowiska dotyczące rozliczania obowiązku w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – Zielona Księga w sprawie gospodarowania bioodpadami.

Obecnie  nastąpił w Polsce gwałtowny rozwój zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, które zostały zarekomendowane w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami jako obligatoryjny element zakładów zagospodarowania odpadów dla regionów do 300 tys. mieszkańców. W części biologicznej zagospodarowane mogą być odpady z selektywnej zbiórki w celu wytworzenia kompostu i nawozów płynnych o wartości handlowej lub odpady zmieszane, z których wytworzony zostanie stabilizat. Możliwe jest również wykorzystanie biogazu zawartego w bioodpadach do produkcji prądu i ciepła. W referatach zaprezentowane zostaną przykładowe technologie stosowane w Polsce i nowoczesne rozwiązania z terenu Unii Europejskiej.

Uczestnicy mogą zgłaszać się do 29.10.2009r. do Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” fax: 076 721-24-96, tel. 076 723-81-01 wew.24
e-mail: s.szatan@zielonaakcja.pl

Czytaj więcej

Skomentuj