Firma Lekaro, która w ubiegłym roku odebrała łącznie ponad 177 tys. ton odpadów od mieszkańców z warszawskich dzielnic Praga Południe, Praga Północ, Wawer, Rembertów i Wesoła, podsumowuje selektywną zbiórkę w ubiegłym roku.

177 tys. ton odpadów to ilość, która pokryłaby metrową grubością prawie 59 pełnowymiarowych boisk piłkarskich lub wypełniłaby niemal 8060 tirów. A to tylko
odpady z 1/4 Warszawy. Jak zatem wygląda sytuacjach we wspomnianych dzielnicach?

Średni poziom recyklingu (udział frakcji selektywnie zebranych odpadów tj. papier, plastik, metale, szkło i odpady BIO) wyniósł 36,63 proc. Frakcją z najlepszym wynikiem segregacji okazały się być metale i tworzywa sztuczne (14 proc.). Szkło wyniosło 4,56 proc., papier – 4,09 proc., odpady zielone – 4,5 proc., natomiast BIO – 9,88 proc. Niestety, w dalszym ciągu dalej odpady zmieszane to aż 58,86 proc.

W domach jednorodzinnych segregujemy chętniej

Analiza wyników w podziale na dzielnice pokazuje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych sortują chętniej. W dzielnicach Wawer, Rembertów, Wesoła, gdzie przeważa zabudowa jednorodzinna poziom recyklingu wyniósł prawie 50 proc. Wiąże się to z łatwością segregacji oraz większą świadomością odpowiedzialności.

W dzielnicach o przeważającej zabudowie wielorodzinnej, proces segregacji jest bardziej skomplikowany. Jest to związane z dużo mniejszą odpowiedzialnością zbiorową, a w efekcie przyczynia się to w dużym stopniu do znacznie gorszego poziomu segregacji. W 2021 r. był on prawie dwukrotnie niższy w porównaniu do dzielnic jednorodzinnych, ponieważ wyniósł jedynie 27,44 proc.

Statystyki pokazują, że mieszkańcy domów jednorodzinnych chętniej segregują papier i szkło, podczas gdy mieszkańcy budynków wielorodzinnych wysortowują większą ilość metali i tworzyw sztucznych. W zabudowie wielorodzinnej powstaje też o wiele więcej gabarytów (50 proc. więcej niż w jednorodzinnej), zaś w zabudowie jednorodzinnej więcej odpadów zielonych (9 razy więcej niż w wielorodzinnej).

Uratowano 123 tys. drzew

Patrząc na globalne liczby z terenu ww. dzielnic w ubiegłym roku Lekaro odebrała łącznie:

  • 7245 ton papieru,
  • 24098 ton metali i tworzyw sztucznych,
  • 8087 ton szkła.

Surowce te trafiły do zakładu Lekaro –  jednej z najnowocześniejszych sortowni odpadów w Polsce. Szkło zostało przekazane do hut do produkcji nowych szklanych butelek. Wyselekcjonowane metale i tworzywa sztucznych, posłużyły do produkcji nowych butelek PET, opakowań, a także metalowych puszek. Dzięki zebranym opakowaniom z papieru, które przekazano do recyklingu, uratowano przed wycinką ponad 123 tys. drzew.

Czytaj więcej

Skomentuj