Mieszkańców gminy Jarocin mogą wziąć udział w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. – Plan ten przyczyni się do zwiększenia komfortu życia w naszej gminie oraz spowoduje wymierne oszczędności w funkcjonowaniu gospodarstw domowych, administracji publicznej, szkolnictwa, a także przedsiębiorstw – podkreśla burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki.

Wstępem do prac projektowych związanych z opracowaniem planu było spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które poprowadzili przedstawiciele firmy Eko-Efekt sp. z o.o. W jego trakcie przedstawione zostały cele i zadania PGN oraz korzyści wynikające z jego posiadania, zakres przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii, możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych i krajowych. Podkreślona została istota współpracy zarządców budynków wielorodzinnych, mieszkańców gminy,  przedsiębiorców i  podmiotów  gospodarczych w  sformułowaniu zapisów tego planu poprzez wypełnienie ankiety  oraz przedstawienie zamierzeń inwestycyjnych.

W wydarzeniu wzięli udział pracownicy magistratu, przedstawiciele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców i gminnych jednostek pomocniczych.

Do powstania rzetelnego planu konieczna jest dogłębna inwentaryzacja wszystkich źródeł emisji gazów cieplarnianych, a także opracowanie planów inwestycyjnych, mających wpływ na jakość powietrza. Dlatego gmina zaprasza mieszkańców, a w szczególności przedsiębiorców, zarządców budynków wielorodzinnych oraz administratorów budynków publicznych do udziału w tworzeniu planu m. in. poprzez wypełnienie ankiet i zgłaszaniu swoich planów inwestycyjnych na lata 2015-2020.

Wypełnioną ankietę można przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Jarocinie
al. Niepodległości 10
63-200 Jarocin z dopiskiem: Ankieta – paln gospodarki niskoemisyjnej

za pośrdnictwem poczty elektronicznej na adres: michalina.minta@jarocin.pl
lub dostarczyć osobiście do Wydziału Rozwoju pokój nr 49. Termin dostarczania formularzy mija 31 sierpnia 2015 r.

Opracowanie Planu Gospodarki Emisyjnej jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Ankieta – budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe

Ankieta – budynki użytecznosci publicznej

Ankieta – przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj