Polska energetyka otrzyma duży zastrzyk gotówki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) oraz Krajowego Planu Odbudowy (KPO) – oświadczyła sekretarz stanu w MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE Gdańsk 2021.

Jarosińska-Jedynak przypomniała na OSE, że ok. 37 proc. środków w ramach KPO musi być skierowane na działania związane z klimatem, a co najmniej 30 proc. funduszu polityki spójności na lata 2021-2027 będzie przeznaczone na niezbędne wydatki z zakresu zielonej gospodarki.

MFiPR podkreśliło, że do Polski z FST ma trafić ponad 4,4 mld euro. Warunkiem jest przygotowanie przez regiony oraz zatwierdzenie przez Komisję Europejską terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji (TPST). W Polsce o pieniądze z FST ubiega się sześć regionów: śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubelskie, łódzkie i małopolskie.

– Wszystkie regiony przekazały pierwsze wersje TPST do opinii MFiPR na przełomie marca i kwietnia. Uwagi strony rządowej zostały odesłane w maju. Obecnie trwają prace nad ostatecznym kształtem dokumentów, które mają do nas trafić do końca czerwca – powiedziała wiceminister Jarosińska-Jedynak. – Zaproponowaliśmy, by środki z FST były wdrażane w ramach krajowego programu Fundusze Europejskie dla Sprawiedliwej Transformacji.

Jak zaznaczyła wiceminister, celem Polski jest obniżenie emisyjności gospodarki oraz poprawa jakości powietrza, a w ramach KPO planowany jest szereg działań związany z ochroną powietrza. Przypomniała, że blisko 5,7 miliardów euro zostanie przeznaczonych na „Zieloną energię i zmniejszenie energochłonności”, a ponad 6,8 miliardów euro na „Zieloną inteligentną mobilność”.

Czytaj więcej

Skomentuj