Bory będą pierwszym jaworznickim osiedlem, które już wkrótce będzie miało sieć kanalizacji burzowej oddzielną od kanalizacji sanitarnej. Do dziś w wielu miejscach na terenie Jaworzna nie da się utwardzić nawierzchni dróg z powodu braku możliwości odprowadzenia wód deszczowych. Dzięki inwestycji możliwe będzie położenie asfaltu na dotychczasowych drogach gruntowych.

W tej chwili kończy się budowa kolektora Bielańska, przed rokiem w ciągu ulic Tetmajera i Niemcewicza zakończono budowę kolektora deszczowego Wąwolnica. Każdy z tych kolektorów ma metr średnicy i pozwala na odprowadzenie wód deszczowych z już istniejących ulic i wszystkich tych, które w przyszłości będą mogły powstać. Jednocześnie obok kolektorów deszczowych powstała kanalizacja sanitarna.

Kolektor Bielańska ma ponad dwa kilometry długości i prowadzi od ul. Podgórskiej, wzdłuż ul. Krakowskiej i dalej śladem nieistniejącej linii kolejowej do potoku Wąwolnica. Za każdy kilometr kolektora gmina płaci milion złotych.

– Dzięki uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wzdłuż kolektora Bielańska do końca tego roku powstanie 1,6 km odcinka osiedlowej drogi, spełniającej najwyższe standardy bezpieczeństwa – wyjaśnia zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek. – Droga ta będzie stanowić nowy szkielet osiedla Bory, wzdłuż którego powstaną tereny mieszkaniowe.

W przyszłości podobne przedsięwzięcie będzie realizowane w Dąbrowie Narodowej jako ul. Nowodługoszyńska. Nowa droga połączy ul. Katowicką z Długoszyńską, będzie również stanowić oś nowej zabudowy, a infrastruktura wzdłuż niej prowadzona, czyli kolektory deszczowe i sanitarne, umożliwi położenie asfaltu na dotychczasowych drogach gruntowych w północnej części osiedla.

źródło: jaworzno.pl

 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj