Podczas Walnego Zgromadzenia stowarzyszenia European Environmental Press (EEP), odbywającego się podczas targów Carbon Expo w Barcelonie, „Przegląd Komunalny” został przyjęty w szeregi tej organizacji.

Decyzję podjęto 1 czerwca br. w drodze głosowania (wszyscy zgromadzeni opowiedzieli się na „tak”). EEP zrzesza po jednym przodującym w branży ochrony środowiska czasopiśmie z danego kraju europejskiego. 

Do tej pory na liście członków widniało 17 pism z Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii, Turcji, Węgier i Włoch. 

Stowarzyszenie ma na celu stworzenie między swoimi członkami europejskiej sieci magazynów o tematyce środowiskowej oraz – w ujęciu bardziej ogólnym – wspieranie komunikacji na temat środowiska w Europie.
(jopa)


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj