Jeszcze tej jesieni ok. 600 nowych drzew i ponad 1200 krzewów zostanie posadzonych wzdłuż poznańskich ulic. Ale to nie wszystko – zarząd dróg miejskich planuje także stworzenie nowych parków, skwerów i łąk kwietnych.

Poznański ZDM w najbliższym czasie planuje nasadzenia gatunków roślin przystosowanych do trudnych warunków miejskich. W pasach drogowych pojawią się więc: wiązowiec, klon, jesion, jarząb, lipa, dąb, platan, ambrowiec, robinia, jabłoń, grusza, wiśnia, kasztanowiec, czeremcha czy glediczja. W sumie będzie to ok. 600 drzew i ponad 1200 krzewów.

Część nasadzeń to rekompensaty zalecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wydział Ochrony Środowiska UMP oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków. Nasadzenia rozpoczną się w październiku i potrwają do grudnia.

Więcej łąk kwietnych

Jak zaznacza ZDM, zamiast wysiewania łąk kwietnych, co jest stosunkowo drogie (250 tys. zł za hektar), planuje kontynuację tworzenia łąk ekologicznych, które koszone są raz lub dwa razy do roku.

Zarząd dróg miejskich co roku zwiększa powierzchnię takich terenów. Dalej sukcesywnie będzie wyłączać z koszenia kolejne tereny dużych trawników, na których brak obsadzeń drzewami i krzewami. Takie łąki miejskie porastać będzie spontanicznie roślinność nie tylko trawiasta, ale też inna – w postaci: mniszków, krwawników, chabrów, żmijowców, cykorii, nawłoci itd.

Za tego typami realizacjami będzie szła edukacja – Agata Kaniewska informuje, że ZDM stara się sukcesywnie przekonywać mieszkańców do takiego rozwiązania m.in. poprzez wprowadzanie tabliczek z nazwami występujących na łąkach roślin. Nowe tabliczki zostaną ustawione m.in. w rejonie ulic Górna Wilda i Dolna Wilda, gdzie również od kilku lat teren zieleni utrzymywany jest w formie łąki miejskiej.

Parki nowe i doposażane

Jak informuje ZDM, do użytku mieszkańców oddano już park przy ul. Dolna Wilda, któremu radni nadali ostatnio imię Bambrów Poznańskich. Co więcej – dobiega końca budowa parków – przy ul. Browarnej oraz ul. Głuszyna, a także renowacja Lasku Dębieckiego i parku Drwęskich. Aby zadbać o dziko żyjące pszczoły w planach jest także powstanie miodoajnego ogrodu na Cytadeli, gdzie już teraz znajdują się miejskie pasieki, a gdzie planuje się nasadzenia ok. 14 tys. roślin (ponad 100 różnych gatunków). Pojawią się także kaskady wodne i polana z hamakami. Prace na Cytadeli rozpoczną się w 2020 r.

Czytaj więcej

Skomentuj