Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Krystiana Kinastowskiego mieszkańcy Kalisza będą mogli liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości, jeśli zazielenią dachy lub elewacje swoich domów. Projekt uchwały w tej sprawie, zainicjowanej przez prezydenta, przegłosowali dziś kaliscy radni.

– Zielone ściany i dachy to dobry sposób na poprawę jakości powietrza w mieście i podniesienie komfortu życia. Pokryte zielenią elewacje stają się naturalnymi filtrami zanieczyszczeń. Regulują temperaturę wewnątrz budynków – chronią przed upałem i wiatrem, pochłaniają nadmiar wilgoci, wyciszają hałas. Podnoszą też estetykę naszego miasta, są po prostu jego ozdobą! – wymienia Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. – Liczę, że zwolnienie od podatku zachęci kaliszan do zazieleniania elewacji i dachów. Rośliny, np. winobluszcz, rosnące na dachach i elewacjach, produkują tlen podobnie jak drzewa, które nie wszędzie możemy posadzić. Wprowadzanie – na różne sposoby – zieleni do przestrzeni miejskiej jest jednym ze sposobów przystosowania miasta do zmian klimatycznych.

Zwolnienie od podatku

Od 1 stycznia 2022 roku mieszkańcy Kalisza, którzy posadzili na dachu rośliny wieloletnie, zapewniając im wielosezonową wegetację, lub posiadają co najmniej jedną ścianę budynku porośniętą pnączami, których korzenie znajdują się w ziemi, bądź utworzyli instalację z ogrodem wertykalnym na ścianie budynku, mogą zostać zwolnieni z podatku od nieruchomości w kolejnym roku.

Zwolnienie dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych, które nie służą wykonywaniu działalności gospodarczej, a warunkiem jego uzyskania jest brak zaległości z tytułu podatków i innych należności publicznoprawnych oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Zazielenianie miasta priorytetem

Jest to jedna z proekologicznych inicjatyw władz miasta, mających na celu m.in. zazielenienie miasta i przygotowanie go na zmiany klimatyczne, obok takich działań jak:

 • wprowadzanie zieleni na ulice i place, tam, gdzie dotychczas jej nie było, np. na ulice: Zamkową, Piskorzewską, Śródmiejską, skwer Rozmarek,
 • odbetonowywanie miasta – wymiana kostki na trawniki i tereny zieleni, tworzenie nowych skwerów,
 • tworzenie zielonych przystanków autobusowych,
 • wysiewanie łąk kwietnych,
 • ograniczenie koszenia trawników,
 • zachowanie liści w parkach,
 • sadzenie drzew – w tym roku posadzono ponad 1000 drzew,
 • dofinansowanie do zakupu zbiorników na gromadzenie wód opadowych i deszczowych,
 • wspólnie akcje sadzenia drzew, roślin z mieszkańcami,
 • ustawianie ptasich bufetów,
 • rozdawanie szkołom domków dla jerzyków oraz dla owadów.

W szczególe

Szczegółowe informacje i warunki zwolnienia określono: w projekcie uchwały: tutaj oraz w autopoprawce do projektu uchwały: tutajktóre dziś przyjęła Rada Miasta Kalisza.

 

Czytaj więcej

Skomentuj