Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy grzywnę w wysokości prawie 40 tys. zł złotych, jaką UOKiK nałożył na miasto Kalisz za niedopuszczenie na swój rynek Zakładu Oczyszczania Terenu ,,Bakun’’ z Roztoki koło Konina.

W zeszłym roku firma ZOT „Bakun” zwróciła się do władz Kalisza o zgodę na wywóz śmieci i takiego pozwolenia nie dostała. Negatywna odpowiedź związana była z decyzją prezydenta Kalisza z grudnia 2003 r., uzależniającą możliwość odbierania odpadów od posiadania bazy technicznej na terenie miasta lub sąsiednich gmin. Tymczasem firma Bakun ma bazę w powiecie konińskim.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta uznał, że takie działanie ogranicza i utrudnia rozwój konkurencji nałożył na Kalisz karę 38.930 zł. Jego zdaniem, zarządzenie ograniczające dostęp do rynku śmieci nie zmierza do zapewnienia należytego poziomu świadczonych usług. Władze Kalisza naruszyły bowiem prawo mieszkańców do swobodnego wyboru spośród jak największej liczby ofert, a przez to ograniczyły możliwość obniżenia cen usług.

Miasto odwołało się do sądu. Władze tłumaczyły, że dostęp do rynku śmieci został ograniczony w interesie mieszkańców miasta, którzy oczekują takiej organizacji rynku usług, aby na bieżąco, bez zakłóceń, zaspakajano ich potrzeby. Sąd Apelacyjny podtrzymał jednak decyzję prezesa UOKiK.

Właściciel firmy Andrzej Bakun zamierza również dochodzić przed sądem odszkodowania za poniesione straty.

źródło:  POLSKA Głos Wielkopolski

Czytaj więcej

Skomentuj