Komisja Europejska proponuje wzmocnienie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do 40 mld euro, by pomóc państwom członkowskim w przyspieszeniu osiągnięcia neutralności klimatycznej – wynika z dokumentów przedstawionych w środę przez Komisję Europejską.

Oznacza to duże dofinansowanie – o 32,5 mld euro, ponieważ w styczniowej propozycji budżet Funduszu miał wynosić zaledwie 7,5 mld euro na siedem lat. Komisja Europejska zakładała wówczas, że mechanizm sprawiedliwej transformacji (Fundusz ma być jego częścią), który będzie finansowym ramieniem Europejskiego Zielonego Ładu, pozwoli zmobilizować ogromne środki, aby wesprzeć przemiany na drodze do neutralności klimatycznej.

KE proponuje także 55 mld euro na uzupełnienie obecnych programów polityki spójności do 2022 r. w ramach nowej inicjatywy REACT-EU. Pieniądze te mają zostać przyznane “w zależności od nasilenia społeczno-ekonomicznych skutków kryzysu”, w tym poziomu bezrobocia młodzieży i dobrobytu państw członkowskich.

Komisja zaproponowała też zwiększenie budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotą 15 mld euro w celu wsparcia obszarów wiejskich w dokonaniu niezbędnych zmian strukturalnych w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu.

Szczyt UE zajmie się propozycjami KE 19 czerwca.

Czytaj więcej

Skomentuj