12 sierpnia w budynku Ratusza w Kępnie odbyło sie spotkanie przedstawicieli 13 gmin – członków porozumienia międzygminnego powołanego z myślą o utworzeniu Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Kępno”.

Na spotkaniu poruszano głównie sprawy bieżące związane z przygotowaniem wniosku ostatecznego o dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponadto obecni na spotkaniu wójtowie i burmistrzowie dyskutowali na temat zwiększenia kapitału spółki „Inwestor-Kępno”, która będzie beneficjentem środków zewnętrznych i będzie zarządzać Zakładem, poprzez wniesienie przez poszczególnych członków porozumienia aportów w formie rzeczowej lub gotówkowej.

Gmina Kępno złożyła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego – Priorytet III. Środowisko przyrodnicze Działanie 3.1. Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi – wniosek na realizację projektu pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego”.

W ramach powstającego systemu utworzony zostanie Zakład Zagospodarowania Odpadów w Olszowej (Gmina Kępno) o mocy przerobowej 39 600 Mg rok odpadów. ZZO obejmować będzie swoim zasięgiem 13 gmin: Kępno, Bralin, Baranów, Doruchów, Łęka Opatowska, Rychtal, Trzcinica (z Województwa Wielkopolskiego) oraz Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica (z Województwa Dolnośląskiego). Przeprowadzona zostanie również modernizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz prowadzone będą działania podnoszące świadomość ekologiczną. W ramach porządkowania gospodarki odpadami zostanie również zrekultywowane 7 istniejących składowisk śmieci w: Stradomi Dolnej, Doruchowie, Smolnej, Sycowie, Donaborowie, Nowej Wsi Książęcej i Mianowicach o łącznej powierzchni 13,41 ha.

Liczba ludności objętych systemem zagospodarowania odpadów wyniesie 136 595 osób, budowa zakładu zakończy się w 2013 roku. Koszt realizacji projektu wynosi brutto ok. 73 000 000 zł, a kwota dotacji to 85 % kosztów kwalifikowanych (netto) i wynosi 51 059 761,80 zł.

źródło: um.kepno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj