Tauron Dystrybucja informuje, że w pierwszym półroczu 2019 r. przyłączył do sieci energetycznej 8,7 tys. instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy ponad 108 MW. To prawie trzy razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spośród wszystkich przyłączonych w pierwszym półroczu mikroinstalacji, zdecydowana większość została wykonana w technologii fotowoltaicznej. Oprócz tego przyłączone zostały trzy elektrownie wiatrowe i trzy wodne. Spółka przyłączyła także 48 odnawialnych źródeł energii innych niż mikroinstalacje, z których trzy nie zostały wykonane w technologii fotowoltaicznej. Były to: elektrownia wodna, elektrownia wiatrowa i elektrownia wykorzystująca biogaz rolniczy. Pozostałą część stanowią elektrownie PV. Łączna moc instalacji przyłączonych w pierwszym półroczu wyniosła ponad 108 MW.

Dla porównania – w całym 2018 r. do sieci spółki zostało przyłączonych ponad 8 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 75 MW. Natomiast w pierwszym półroczu ubiegłego roku Tauron przyłączył 3,1 tys. odnawialnych źródeł energii o mocy 30 MW.

W całym 2017 r. do sieci spółki zostało przyłączonych nieco ponad 4 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 24 MW. W sumie Tauron przyłączył już do sieci energetycznej ponad 25 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 215 MW.

Czytaj więcej

Skomentuj