Trwa IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa “Problem hałasu w mieście – Klimat akustyczny w przestrzeniach miejskich” w Kielcach.

“Cywilizacja oraz intensywny postęp technologii w ostatnich latach mają znaczący wpływ na stan środowiska, w którym żyjemy. Hałas i związane z nim wibracje zaliczane są do czynników zanieczyszczających środowisko. Organizm człowieka jest bardzo wrażliwy na podwyższony poziom dźwięku. Szkodliwość działania hałasu objawia się zmęczeniem, gorszą wydajnością nauki, trudnościami w koncentracji, drażliwością, bólem i zawrotami głowy, czasowym lub trwałym uszkodzeniem słuchu itp. Klimat akustyczny w środowisku, określany jako zespół zjawisk akustycznych występujących na danym terenie, kształtowany jest głównie przez obiekty przemysłowe, ruch drogowy, kolejowy i lotniczy. Decydujący wpływ na poziom wielkości niepożądanych dźwięków na obszarach miast, ma intensywny rozwój motoryzacji. Szczególną rolę odgrywa wzrost natężenia ruchu lokalnego i tranzytowego, udział pojazdów hałaśliwych (pojazdy ciężkie oraz dodatkowo motocykle) w ogólnej strukturze ruchu oraz prędkość potoku pojazdów. Bardzo istotny wpływ na wielkość emitowanego hałasu w warunkach miejskich ma płynność ruchu (zatrzymania i starty pojazdów), styl jazdy oraz wiele innych lokalnie występujących czynników” – tak w swoim referacie piszą dr hab. inż. Marek Iwański (prof. PŚ) oraz mgr inż. Monika Stępień z Politechniki Świętokrzyska w Kielcach.

– Jakość klimatu, w tym klimatu akustycznego, należy do najważniejszych czynników oceny miast pod względem oferowanych warunków życia – przekonuje Jadwiga Skrobacka z Urzędu Miasta Kielce, członek Rady Programowej konferencji. – Ponieważ zanieczyszczenie hałasem stanowi duży problemem na obszarach zurbanizowanych, bardzo ważne jest odpowiednie planowanie przestrzenne i zarządzanie hałasem. Tylko kompleksowe działania, wykorzystujące wszystkie możliwe sposoby redukcji hałasu, mogą znacznie poprawić klimat akustyczny miast. Kolejna edycja konferencji poświęconej problemom hałasu w aglomeracjach miejskich skupiać się będzie wokół dwóch głównych zagadnień: zarządzania środowiskiem akustycznym w mieście oraz kształtowania przestrzeni miasta w kontekście klimatu akustycznego.

Serwis www.komunalny.pl jest jednym z patronów medialnych organizowanej przez Abrys sp. z o.o. i Urząd Miasta Kielce konferencji
 
Więcej informacji można znaleźć tutaj.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj