Trwa budowa układu kogeneracyjnego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie. Inwestycję realizuje spółka PWIK Wodkan SA w Ostrowie Wielkopolskim.

– Produkowana energia elektryczna będzie wykorzystywana głownie na potrzeby oczyszczalni – podkreśla Jacek Nasiadek, prezes spółki Wodkan SA. Teraz część biogazu jest wykorzystywana na miejscu w kotłowniach do produkcji ciepła i dalej służy do ogrzewania pomieszczeń administracyjno-socjalnych na terenie oczyszczalni, ale także do podgrzewania osadu w procesie fermentacji.

– Biogaz wykorzystywany jest w około 40%. Pozostała cześć spalana w tzw. pochodni. Wyliczyliśmy, że miesięcznie nie wykorzystujemy biogazu na kwotę 50 tysięcy złotych. Teraz chcemy go zagospodarować w całości – mówi Jacek Nasiadek.

Na terenie oczyszczalni ścieków w Rąbczynie wytwarza się około 65 tysięcy m3 biogazu na miesiąc. Biogaz jest magazynowany w zbiorniku o pojemności 1 tysiąca metrów sześciennych, później spalany w tzw. pochodni.

– Zabudowa układu kogeneracyjnego, który produkując w skojarzeniu energię cieplną i elektryczną na bazie energii chemicznej zawartej w biogazie, a powstającej w czasie fermentacji osadów ściekowych, pozwoli zaopatrywać oczyszczalnię w energię elektryczną oraz ciepło. Oznacza to, że oczyszczalnia będzie samowystarczalna. To druga po Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym SA spółka z Grupy Kapitałowej Holdikom, która będzie produkować ciepło i prąd – mówi Stanisław Krakowski, zastępca prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Wodkan SA miałby dodatkowe przychody z produkcji energii elektrycznej z biogazu. – Energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne oczyszczalni, a spółka nie musiałaby kupować już energii, ewentualna nadwyżka byłaby sprzedawana. Na terenie oczyszczalni powstanie budynek technologiczny i dwa kogeneratory – dodaje Jacek Nasiadek.

W styczniu 2009r. podpisano umowę z wykonawcą Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. na zabudowę układu kogeneracyjnego w wariancie pod klucz, czyli projekt i wykonanie. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia to budowa budynku agregatorowni, dostawa i montaż 2 modułów kogeneracyjnych o mocy elektrycznej 192kW każdy, budowa sieci kablowych, modernizacja rozdzielnic SN 15kV i RGNN 0,4kV oraz układów pomiarowo rozliczeniowych, wykonanie instalacji biogazu i ciepłowniczej.

Inwestycja będzie dofinansowana ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej. Wniosek preselekcyjny o dotację z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego został rozpatrzony pozytywnie i znalazł się na 1 miejscu listy rankingowej. Ponadto została przyznana pomoc finansowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki umarzalnej do 15% do kwoty 1,9 mln zł. 

źródło: ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj