4 września br. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu podpisano kolejny kontrakt w ramach realizacji projektu "Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu". Umowa dotyczy pomocy technicznej dla jednostki realizującej projekt.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne wyłoniono Wykonawcę – konsorcjum firm FaberMaunsell Ltd i FaberMaunsell Polska. Wartość brutto złożonej oferty wynosi 146034,00 Euro.

Przypomnijmy, że w 2004 r. Gmina Miasta Toruń wraz z MPO złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu "Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu". 19 grudnia 2005 r. Komisja Europejska wydała decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 71% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, czyli ok. 10,8 mln Euro.

Celem projektu jest usprawnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Toruniu, zwłaszcza w zakresie dostosowania istniejącego systemu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów do wymogów prawnych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów krajowych oraz przewidywanych zmian tych przepisów do wymagań UE.

Zasadniczym elementem projektu jest budowa zintegrowanej infrastruktury Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu. Ponadto projekt obejmuje przygotowanie projektu wdrożeniowo-edukacyjnego dla systemu selektywnego gromadzenia dwupojemnikowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia (pojemników oraz pojazdów) do przeprowadzenia akcji pilotażowej na jednym z osiedli w Toruniu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj