Elektrownia Opole decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki otrzymała rozszerzoną koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej z biomasy. W procesie produkcyjnym URE zezwolił na wykorzystanie: zrębków drewna liściastego i iglastego, trocin z drewna liściastego i iglastego, pelet oraz biomasy pochodzenia roślinnego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj