Wodociągi Kościańskie wprowadzają system monitoringu sieci wodociągowej. Dzięki bieżącej kontroli przepływów i ciśnień na stałych punktach pomiarowych będzie można wykryć niekontrolowane wycieki wody. Uzupełnieniem systemu będzie montaż nakładek do zdalnego odczytu na wszystkich wodomierzach w gminie.

System obejmie swoim zasięgiem wszystkich obsługiwanych przez spółkę odbiorców usług wodociągowych na obszarze miasta Kościan oraz miejscowości Kiełczewo i Kurza Góra.

Nakładki na wszystkich wodomierzach

Sieć miejska zostanie podzielona na 7 stref pomiarowych, a na granicach tych stref zostaną zlokalizowane punkty pomiarowe wyposażone w przepływomierze elektromagnetyczne i rejestratory danych z wbudowanym modemem GSM. Centralnym punktem systemu będzie stanowisko dyspozytorskie wyposażone w komputer z modemem do odbioru danych przychodzących z zainstalowanym programem do odbioru, archiwizacji, konfiguracji rejestratorów i pełnej analizy danych pomiarowych.

Uzupełnieniem całego systemu monitoringu będzie montaż nakładek zainstalowanych bezpośrednio na wszystkich wodomierzach. Poprzez ciągłe monitorowanie wszystkich wodomierzy, tworzony jest zbiór danych szczegółowych, które będą automatycznie przesyłane codziennie na serwer spółki. W systemie wykorzystana zostanie istniejąca sieć telefonii GSM. Cały system zostanie oparty na urządzeniach zasilanych przez baterie. Nie będzie zatem wymagana budowa masztów, anten, czy np. doprowadzenie energii elektrycznej. Zamontowane nakładki na wodomierzach będą m.in. co godzinę rejestrować dane i  informować o przekroczonych przepływach – maksymalnych i minimalnych na wodomierzu.

Straty wody pod stałą kontrolą

Wdrożenie systemu ma na celu zapewnienie oszczędności zasobów, poprzez oszczędność wody, monitorowanie przecieków i strat wody z sieci wodociągowej. Posiadając informacje o ilości wypływu wody ze stacji uzdatniania, przepływu wody do poszczególnych stref pomiarowych oraz zebrane dane z wodomierzy w określonym czasie możliwa będzie szybka, szczegółowa analiza i lokalizacja strat wody. Dodatkowo, system monitoringu stref pomiarowych umożliwia alarmowanie o przekroczeniach zadanych progów alarmowych w poszczególnych punktach pomiarowych. Alarmy będą natychmiastowo wysyłane wraz z ostatnimi danymi na serwer.

Czytaj więcej

Skomentuj