Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konkurs pn. Konkurs – Azbest 2011.Środki konkursu mogą być przeznaczane na realizacji zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Są to m.in:
– opracowania programów usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest,
– aktualizacje inwentaryzacji do programu usuwania wyrobów zawierających azbest,
– opracowania dokumentacji technicznej oczyszczania z azbestu publicznych terenów i obiektów budowlanych,
– działania edukacyjno-informacyjne i szkolenia,
– monitoring realizacji Programu, itp.

Udział w konkursie mogą wziąć jednostki samorządu terytorialnego (JST) wszystkich szczebli, przedsiębiorcy, jednostki naukowo-badawcze, stowarzyszenia i fundacje, uczelnie wyższe i inne podmioty podejmujące wskazane przez organizatora zadania związane z realizacją ww. Programu.

Nabór ofert trwa do 31 marca 2011 r.

Szczegółowe informacje dotyczące treści konkursu można znaleźć na stronie Ministerstwa Gospodarki.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj