1 / 3

Konkurs na koncepcję zagospodarowania terenu BPN-T pomiędzy budynkami Inkubatora Technologicznego a Centrum Technologicznego został rozstrzygnięty. Nagrody laureatom wręczył prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji nowego zagospodarowania przestrzeni znajdującej się pomiędzy dwoma budynkami Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Konkurs był przeznaczony dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, którzy przygotowali projekty w ramach zajęć programowych. W rywalizacji wzięły udział 22 zespoły.

Kryteria koncepcji i przyznane wyróżnienia

Opracowane koncepcje zostały ocenione według następujących kryteriów:

  • funkcjonalność zaproponowanego rozwiązania,
  • wykonalność projektowanej koncepcji,
  • stopień ingerencji w istniejącą infrastrukturę (urządzenia fontanny, ciągi pieszo-jezdne, w tym drogi pożarowe, struktura cieku wodnego itp.),
  • wpisywanie się w istniejącą formułę architektoniczną obiektu,
  • realizacja wytycznych decyzji PKPK-S-V/211/2021 z 22 listopada 2021 r. w zakresie nowych nasadzeń,
  • planowany koszt ewentualnej realizacji projektowanego zamierzenia.

Spośród przygotowanych koncepcji kapituła konkursu wybrała trzy i zdecydowała o przyznaniu:

  • nagrody głównej w wysokości 1000 zł zespołowi projektowemu w składzie: Natalia Agata Surdykowska i Jakub Trusiewicz,
  • wyróżnienia w wysokości 500 zł zespołowi projektowemu w składzie: Paulina Bartoszewicz, Magdalena Bereźniak i Kinga Wiśniewska,
  • wyróżnienia w wysokości 500 zł zespołowi projektowemu w składzie: Krystian Kamil Moczulewski i Mateusz Julian Modzelewski.

– Serdecznie gratuluję laureatom konkursu i wszystkim studentom, którzy wzięli w nim udział – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Życzę, abyście mogli rozwijać swoje pasje i realizować pomysły w naszym mieście przyczyniając się w ten sposób do jego rozwoju.

Kapituła konkursu

Konkurs został przeprowadzony 11 marca 2022 r. w siedzibie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Prace oceniała kapituła w składzie: dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz – dziekan Wydziału Architektury PB, dr hab. inż. arch. Halina Łapińska – prof. PB, Tomasz Teodor Buczek – dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Anna Daszuta-Zalewska – dyrektor BPN-T, Paweł Kramarz – zastępca dyrektora BPN-T oraz Katarzyna Rawska – specjalista ds. Promocji BPN-T.

Czytaj więcej

Skomentuj