Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ogłosiło konkursy o dofinansowanie projektów w ramach V osi priorytetowej POIiŚ – Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, w obrębie działań 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4.

Oto ogłoszone konkursy:

Konkurs 3/2008 Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów
Wnioski należy składać w sekretariacie CKPŚ, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3. w terminie 28.08.2008r.–06.10.2008r. do godz. 16:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 6 października 2008 r. o godz. 16.00. Wnioski, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Konkurs 4/2008 Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych
Wnioski należy składać w sekretariacie CKPŚ, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3. w terminie 28.08.2008 r. – 20.10.2008r. do godz. 16:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 20 października 2008 r. o godz. 16.00. Wnioski, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Konkurs 5/2008: Krajowe programy ochrony wybranych gatunków lub siedlisk przyrodniczych
Wnioski należy składać w sekretariacie CKPŚ, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3. w terminie 25.08.2008 r. – 25.09.2008 do godz. 16:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 25  września 2008 r. o godz. 16.00. Wnioski, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Konkurs 6/2008 Działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach chronionych
Wnioski należy składać w sekretariacie CKPŚ, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3. w terminie 28.08.2008 r. – 29.09.2008 do godz. 16:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 września 2008 r. o godz. 16.00. Wnioski, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na stronie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

źródło: www.ekoportal.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj