Same w sobie fontanny i kurtyny wodne nie stanowią zagrożenia w czasie epidemii koronawirusa. Jednak ich uruchamianie – zwłaszcza w dużych miastach – zachęca do przebywania w ich pobliżu większych grup. A to już może stanowić zagrożenie.

Skażenie aerozolu wodnego cząstkami wirusa SARS-CoV-2 „możliwe jest głównie teoretycznie”.

Dodatkowymi sposobami zapobiegawcze mogą stanowić ewentualne zakazy zbliżania się na odległość 2 m do fontanny lub innej atrakcji wodnej oraz dezynfekcja wody wewnątrz instalacji wodnej tych urządzeń. To ważne zwłaszcza w fontannach z systemem recyrkulacji wody oraz instalacjach typu „dry-plaza” – tak uważa Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w piśmie skierowanym do Głównego Inspektora Sanitarnego.

PZH zwraca jednak uwagę, że ryzyko szerzenia się zakażeń SARS-CoV-2 poprzez dostępne w przestrzeni publicznej atrakcje wodne związane jest przede wszystkim z gromadzeniem się wokół nich grup osób, pragnących korzystać w ten sposób z rekreacji i odpoczynku.

„Sprzyja to naruszaniu zasad dystansowania społecznego, co w największym stopniu przyczynia się do zwiększenia ryzyka transmisji zakażenia” – czytamy w opinii. – „Należy liczyć się ze znaczną liczbą odwiedzjących fontanny, parki wodne i inne atrakcje wodne zwłaszcza w dużych miastach, podczas ciepłej lub upalnej pogody, w dni wolne od pracy. Małe fontanny w mniejszych lub małych miejscowościach, nie przyciągają tak dużej liczby osób korzystających z tej formy odpoczynku” – uważają przedstawiciele PZH.

Rekomendują, by uruchamiając atrakcje wodne zwrócić w czytelny sposób uwagę (np. poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych) odwiedzających takie miejsca na:

  • konieczność przestrzegania zasad dystansowania społecznego: utrzymywanie wynoszącej min. 2 m odległości od innych uczestników rekreacji, unikanie gromadzenia się i przebywania w zatłoczonych miejscach i w sąsiedztwie dużych liczebnie grup osób,
  • noszenie maseczki, a ponadto noszenie jej we właściwy sposób (szczelne przyleganie, zasłonięcie nosa i ust),
  • dbałość o częste mycie i dezynfekcję rąk przeznaczonymi do tego celu środkami,
  • zachowanie szczególnej ostrożności podczas kaszlu/ kichania,
  • powstrzymanie się od odwiedzania tego rodzaju miejsc w razie objawów infekcji dróg oddechowych.

Czytaj więcej

Skomentuj