W najbliższy poniedziałek w Koszalinie odbędzie się spotkanie z udziałem prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów (Białogard, Bobolice, Darłowo, Karlino, Polanów, Sławno, Koszalin, powiaty: białogardzki, koszaliński, sławieński) dotyczące omówienia zasad współpracy przy tworzeniu regionalnego systemu gospodarki odpadami w oparciu o założenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Plan zakłada budowę w Koszalinie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Projekt przedsięwzięcia pn. System gospodarki odpadami i budowa Zakładu Termicznego Zakładu Przekształcania Odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego ma otrzymać dofinansowanie z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 211 mln złotych.

– Wystosowaliśmy do burmistrzów, wójtów i starostów projekt listu intencyjnego, w sprawie podjęcia działań organizacyjnych umożliwiających w przyszłości zapewnienie niezbędnych ilości odpadów do przerobu przez Zakład Odzysku Energii w Koszalinie. Na razie chodzi o wyrażenie woli w tej sprawie przez te samorządy, które wejdą do wspólnego systemu gospodarki odpadami zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Chcemy realizować to przedsięwzięcie w oparciu również o istniejące gminne systemy gospodarki odpadami, w tym instalacje oraz składowiska, aby najlepiej wykorzystać lokalne potencjały – mówi Mirosław Mikietyński, prezydent Koszalina.

Podczas spotkania przewidziano wystąpienie m.in. Stanisława Gawłowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, który przedstawi krajowe założenia gospodarki odpadami z uwzględnieniem woj. zachodniopomorskiego. Po spotkaniu w Bibliotece samorządowcy zwiedzą Zakład Odzysku Odpadów PGK w Sianowie.

źródło:

Czytaj więcej

Skomentuj