Miasto co roku aktualizuje umowy z dorożkarzami stacjonującymi w Rynku Głównym i przejeżdżającymi przez Rynek. Tegoroczne umowy rozszerzono o zapisy poprawiające komfort pracy koni i bezpieczeństwo osób przebywających w rejonie postojów.

W 2010 roku umowę na postój i przejazd  w Rynku Głównym i na Małym Rynku zawarło 37 dorożkarzy. 18 zaprzęgów pracuje w dni parzyste, 19 – w dni nieparzyste. Oprócz postoju na Rynku Głównym, od tego roku dorożkarze mają do dyspozycji miejsce w Małym Rynku – wzdłuż kamienicy nr 8.  Pozwoli to na odciążenie Rynku Głównego.

Nowe zapisy w umowach z miastem doprecyzowują czas pracy zarówno dorożkarzy jak i zwierząt. Przedsiębiorcy mogą powozić od godziny 9:00 do godziny 24:00, przy czym łączny czas pracy dorożki nie powinien przekroczyć 12 godzin na dobę. W szczycie sezonu turystycznego – od 15 czerwca do 15 września – zalecono powozić dorożką tylko w obecności pełnoletniego pomocnika. Odstępstwo od tego zapisu wprowadzono w stosunku do przedsiębiorców posiadających małe, jednokonne zaprzęgi.

W przypadku, gdy temperatura powietrza przekracza 28 stopni Celsjusza w cieniu, dorożki nie mogą wjeżdżać i stacjonować w Rynku Głównym i na Małym Rynku w godzinach 12:00 – 15:00. Powożący dorożką przy opuszczaniu pojazdu musi zabezpieczyć go hamulcem oraz powierzyć lejce drugiej osobie. Umowa zakazuje przewożenia osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się nieobyczajnie czy agresywnie.

Umowa stanowi również, że do  zaprzęgów mogą być dopuszczone wyłącznie konie oznaczone tzw. czipem. Umożliwia to nie tylko identyfikowanie zwierząt, ale również sprawdzanie czy są poddawane regularnym badaniom.

Przedsiębiorcy zobowiązani zostali do corocznego udziału w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z zakresu hodowli koni. Wprowadzono ponadto wymóg zaprzęgania wyłącznie zdrowych, dobrze odżywionych zwierząt. Zakazano ozdabiania koni w sposób ograniczający ich swobodę ruchów.

Kontrolą realizacji umów zajmuje się Wydziału Spraw Administracyjnych, Wydział Kształtowania Środowiska, funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz  Główny Plastyk Miasta. Na wniosek  zarządzającego Rynkiem Głównym w  kontroli mogą wziąć udział specjaliści z zakresu hodowli i użytkowania koni oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich.

Przedsiębiorcy, na mocy odrębnych przepisów zobowiązani są  do udostępnienia miejsca utrzymywania koni w celu przeprowadzenia kontroli przez uprawnionych do tego przedstawicieli Miasta. Upoważnieni do przeprowadzania kontroli są  pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska.

Kontrole odbyły się w marcu oraz kwietniu. Objęto nimi dorożkarzy, z którymi zawarto umowy na korzystanie z postojów w Rynku Głównym i Małym Rynku.

Warto wspomnieć, że miasto chce ograniczyć gabaryty dorożek – w tym celu uzgodniono trzyletni okres przejściowy (do 31 grudnia 2012 r.) dla dotychczas używanych, dużych dorożek.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj