Kraków chce rozbudować sieć miejskich wypożyczalni rowerów. W tym celu ogłoszono przetarg na operatora, który będzie zarządzał systemem miejskich jednośladów. Termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji mija 26 marca.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu poszukuje firmę, której zadaniem będzie wdrożenie i uruchomienie usługi pod nazwą Krakowski Rower Miejski. W pierwszym etapie zakłada się, że system będzie się składał z 15 stacji i 150 rowerów. W dalszej kolejności usługa ma być rozbudowana do min. 30 stacji i 300 rowerów. Docelowo, do końca 2015 roku, system ma się składać z min. 150 stacji i 1500 rowerów.

Miejskie wypożyczalnie rowerów mają być prowadzona w formie koncesji. Oznacza to, że koncesjonariusz będzie miał prawo wyłączności do zysku z wypożyczania jednośladów oraz z umieszczanych na nich reklam. Dodatkowo nowy operator będzie mógł korzystać z istniejących obecnie stacji bazowych oraz rowerów wchodzących do systemu bikeone.pl. Umowa koncesji ma obowiązywać 10 lat.

CCJ 300 x 250

Miastu zależy, aby usługa Krakowski Rower Miejski była bardziej dostępna niż działający do końca ubiegłego roku system miejskich wypożyczalni. Chodzi między innymi o to, by sam sposób wypożyczenia rowerów był przejrzysty i łatwy. Dlatego przewiduje się, że z miejskich jednośladów będzie można korzystać zarówno za pośrednictwem Internetu, jaki i przy użyciu np. karty kredytowej. W przyszłości za usługę będzie można również płacić Krakowską Kartą Miejską.

Więcej informacji na temat przetargu na prowadzenie systemu Krakowski Rower Miejski można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

Kraków jest pierwszym dużym miastem, które wdrożyło miejską sieć bezobsługowych wypożyczalni rowerów, działającą na wzór rozwiązań stosowanych w europejskich metropoliach. System bikeone.pl, prowadzony na zlecenie Miasta przez firmę Sanmargar Team sp. z o.o., zaczął działać jesienią 2008 roku, w ramach programu unijnego Caravel/Civitas. Pilotażowa umowa na prowadzenie miejskich wypożyczalni rowerów obowiązywała 3 lata i zakończyła się jesienią 2011 roku.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj