MPGK Krosno zmodernizuje regionalny zakład przetwarzania odpadów i wybuduje nowy punkt selektywnego zbierania śmieci. Inwestycje dofinansowało NFOŚiGW kwotą ponad 35 mln zł.

Z planowanych inwestycji w gospodarkę odpadami w regionie skorzystać ma w sumie 20 gmin, które zamieszkuje ok. 250 tys. osób. Miejscowości przekazały zadania związane z gospodarką odpadami do Miasta Krosno, aby wspólnie pozyskać dofinansowanie z UE.

W ramach projektu zmodernizowany zostanie przede wszystkim zarządzany przez MPGK Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie, który posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Inwestycja pozwoli unowocześnić części mechaniczną oraz biologiczną instalacji.

Krosno chce także zapobiegać powstawaniu odpadów oraz promować wśród mieszkańców regionu odpowiednie przygotowanie odpadów do ponownego użycia. Dlatego najnowsza inwestycja odpadowa zakłada również budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK).

W PSZOK-u będzie można nie tylko oddać odpady, ale także skorzystać z punktu napraw (lub przygotowania do ponownego użycia) oraz ścieżki edukacyjnej. Planowane są też inne działania edukacyjne.

MPGK Krosno podkreśla, że jednym z priorytetów nowych inwestycji będzie wyeliminowanie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem zakładu, szczególnie odorów. Odpady będą przetwarzane w zamkniętych obiektach i reaktorach z oczyszczaniem powietrza za pomocą biofiltrów.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 35,3 mln zł. Całkowity koszt inwestycji to ponad 64 mln zł.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Absurd – każdy kto potrafi liczyć potrafi policzyć, że każdy mieszkaniec zapłaci ok 1 zł miesięcznie na sama inwestycję (przy założeniu amortyzacji na 20 lat), która powinna przetwarzać ok. 25% odpadów, reszta powinna trafić do recylerów…
    Dzięki takim gigantomańskim inwestycją lada moment będziemy płacić po 30-40 zł miesięcznie od osoby za śmieci.
    ODSUNĄĆ GMINY OD TWORZENIA ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH.
    GMINY NIECH TWORŻĄ PRAWO, KONTROLUJĄ JEGO WYKONANIE, A GOSPODARKE ZOSTAWIC FIRMOM (NIE TYLKO W GOSPODARCE ODPADAMI)

Skomentuj