Samorząd Gołdapi pozyskał dofinansowanie na modernizację stacji uzdatniania wody. Koszt całego projektu oszacowano na ponad 6,5 mln zł, z czego ponad 5,2 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

W poniedziałek, 20 grudnia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, podpisano umowę dofinansowania projektu.

– Jego realizacja pozwoli nam spać spokojnie – powiedział z-ca burmistrza Gołdapi Jacek Morzy. – Obecna stacja uzdatniania wody jest bardzo wysłużona. Dodatkowo dosyć często zdarzają się awarie, jak ta w 2008 roku, kiedy to nastąpiło poważne skażenie wody. Trzeba było wówczas zapewnić odbiorcom zastępcze źródło wody. Po modernizacji taki nieprzyjemnych sytuacji na pewno unikniemy.

źródło: wfosigw.olsztyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj