REBA Organizacja Odzysku zorganizowała wspólnie z firmą gospodarki odpadami Thornmann Recycling letnią zbiórkę zużytych baterii w miejscach odpoczynku turystów.

Akcja adresowana jest do: campingów, domów wczasowych, pensjonatów, hoteli, marin, przystani żeglarskich, ośrodków wypoczynkowych, pól namiotowych. Zbiórka jest realizowana w pasie nadmorskim od Pucka, poprzez płw. Hel, aż do Łeby.

W ośrodkach rozstawiono pojemniki do zbiórki zużytych baterii oraz oznakowano je plakatem specjalnie przygotowanym na tą okoliczność. Jak podkreślają organizatorzy, akcja ma na celu uświadomienie społeczeństwu,  że dbałość o środowisko naturalne powinna towarzyszyć również w okresie urlopowym.

Wśród uczestników konkursu zbiórki, zostaną wybrane przez organizatora trzy ośrodki, które zebrały najwięcej baterii i akumulatorów małogabarytowych.

Patronat medialny nad akcją objęły m.in. miesięczniki „Przegląd Komunalny” oraz „Recykling”.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj