Specjalistyczny sprzęt, zapasy środków do zabezpieczania nawierzchni oraz służby są już w pełnej gotowości do walki z zimą. Lublin jest przygotowany do szybkiej reakcji na pogorszenie pogody, a monitoring sytuacji odbywa się całodobowo.

– Każda zima to wyzwanie dla służb oczyszczania miasta. Już od początku listopada są one w pełnej gotowości. Priorytetem jest dla nas sprawne działanie, adekwatne do warunków atmosferycznych i stanu dróg, dzięki czemu możemy ograniczać niekorzystny wpływ pogody na bezpieczeństwo mieszkańców i funkcjonowanie miasta. Działania mają służyć zachowaniu drożności lubelskich ulic i ciągów pieszych, a tym samym eliminowaniu zagrożeń związanych z wystąpieniem zimowych zjawisk pogodowych. Stan nawierzchni dróg podlega stałej kontroli, a analiza danych pogodowych prowadzona jest przez 24 godziny – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Zimowe utrzymanie

Zimowym utrzymaniem objęte są zarówno drogi, jak i tereny miejskie zlokalizowane poza pasem drogowym. Za utrzymanie dróg odpowiada Zarząd Dróg i Mostów, a za tereny miejskie, które nie są drogami – Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin. W przypadku dróg miasto podzielone jest na siedem rejonów zimowego utrzymania. Odśnieżaniem objętych jest ok. 679 km dróg, w tym dróg publicznych – 595 km, dróg wojewódzkich – 44 km, dróg powiatowych –  blisko 148 km, dróg gminnych – 397 km oraz dróg wewnętrznych – ok. 89 km. Ponadto w stałym zimowym utrzymaniu pozostaje powierzchnia ponad 502 tys. m.kw. chodników, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych, schodów, dojść do przejść dla pieszych oraz kładek.
Z kolei tereny poza pasem drogowym objęte stałym zimowym utrzymaniem zostały podzielone na cztery rejony miasta. Ich łączna powierzchnia wynosi 228 ha. Za każdy z rejonów odpowiada firma wyłoniona w przetargu, która zobowiązana jest do dysponowania odpowiednim sprzętem i niezbędnymi materiałami do prowadzenia akcji, a także prowadzeniem całodobowych dyżurów. Zapasy materiałów są uzupełniane na bieżąco podczas prowadzonej akcji. Tereny nie będące w stałym utrzymaniu są monitorowane i odśnieżane w zależności od potrzeb, czy też po otrzymanym zgłoszeniu.  Odśnieżanie interwencyjne jest realizowane po wcześniejszym udrożnieniu ulic i terenów objętych stałym utrzymaniem.

MPK Lublin i Straż Miejska

W akcję zimowego utrzymania włączone jest także MPK Lublin. Spółka odpowiedzialna jest za odśnieżanie 780 przystanków komunikacji miejskiej znajdujących się w granicach administracyjnych miasta. Udział w akcji biorą również funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy patrolują miasto i kontrolują stan infrastruktury. W związku z obowiązkiem odśnieżania, kontrolowani są prywatni zarządcy nieruchomości.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Koszty i zasoby

 • chlorek sodu (sól drogowa) – 2 800 t,
 • chlorek wapnia techniczny – 15 t,
 • piasek – 680 t,
 • kruszywo – 100 t,
 • solanka (wytwarzana na bieżąco według potrzeb),
 • solarki opłużone duże – 39,
 • solarki małe – 14,
 • ciągniki o mocy powyżej 75KM – 6,
 • ciągniki o masie 1,9 ton – 15,
 • ładowarki –  7,
 • równiarki lub pługi wirnikowe – 7,
 • samochody do wywozu śniegu – 8.

Czytaj więcej

Skomentuj