179 projektów na ponad 72 mln zł zgłosili mieszkańcy Lublina w ramach IX edycji Budżetu Obywatelskiego. Większość z nich to projekty dzielnicowe, których jest 111, a pozostałe 68 to projekty ogólnomiejskie. W najbliższych tygodniach zaproponowane zadania zostaną poddane ocenie przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

– Od zakończenia naboru, czyli 31 marca, czekaliśmy jeszcze na te projekty, które autorzy wysłali pocztą. 162 osoby skorzystały z możliwości zgłoszenia swojego pomysłu przez Internet. Teraz przystępujemy do oceny otrzymanych projektów. Będziemy sprawdzać ich poprawność formalną, a następnie analizować pomysły mieszkańców i mieszkanek pod kątem m.in. własności terenu, czy możliwości wykonania zaproponowanych zadań w ciągu jednego roku i poprawności założonych kwot – mówi Piotr Choroś, Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin.

Inwestycje infrastrukturalne górą

Wśród tegorocznych projektów wiele dotyczy inwestycji infrastrukturalnych. Mieszkańcy zgłaszają pomysły remontu dróg, budowy parkingów, oświetlenia, przejść dla pieszych czy sieci ścieżek rowerowych, pielęgnacji terenów zielonych oraz zwiększania ich funkcji rekreacyjnych. Wśród projektów wykraczających poza tradycyjnie pojawiające się zadania, znalazły się takie jak Mobilne boisko przy SP nr 15 czy Lodowisko od maja do września.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego rozpocznie teraz proces analizy i oceny zgłoszonych projektów. Jego efektem będzie lista projektów, które jesienią zostaną poddane pod głosowanie. Po opublikowaniu listy autorzy i autorki będą mieli 7 dni na złożenie formalnego odwołania od oceny. Kryteria stosowane do oceny projektów określone są w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego.

Kiedy głosowanie?

Głosowanie na projekty rozpocznie się 23 września i potrwa do 10 października. Tak jak w latach poprzednich mieszkańcy będą mogli oddać swoje głosy na dwa projekty dzielnicowe i dwa ogólnomiejskie.

 

Czytaj więcej

Skomentuj