Rusza nowy nabór na projekty związane z gospodarką wodno-ściekową na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020. Małopolskie samorządy będą mogły ubiegać się o wsparcie od 16 września do 14 listopada.

Region otrzyma łącznie 30 mln zł ze środków europejskich, a dodatkowe oszczędności pozwolą na przekazanie w sumie ponad 64 mln zł.

– Cieszę się, że udało się pozyskać dodatkowe środki na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową na obszarach wiejskich. Jest to niesamowita szansa na rozwój naszego regionu, zwłaszcza miejsc, które tej pomocy finansowej szczególnie potrzebują – mówi wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

Dzięki tym środkom może powstać 200 km wodociągów tak bardzo potrzebnych w Małopolsce oraz 250 km linii kanalizacji sanitarnej, a także niemal 1000 przydomowych oczyszczalni ścieków.

– Zapraszam wszystkie gminy, spółki komunalne i związki międzygminne do udziału w naborze i składania wniosków. Limit środków, który przypada na każdego beneficjenta wynosi 2 mln zł – zachęca wicemarszałek Łukasz Smółka.

Nabór wniosków na dofinansowanie projektów wodno-ściekowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich trwa w tej chwili w województwach: mazowieckim, podkarpackim, łódzkim i dolnośląskim, a niebawem rozpocznie się m.in. w lubuskim i zachodniopomorskim.

Czytaj więcej

Skomentuj