W Łodzi zakończył się nabór do pilotażowego programu podłączania nieruchomości do miejskiej kanalizacji. Dzięki niemu mieszkańcy zapłacą nawet połowę mniej.

„Do 50% dofinansowania do przyłączy kanalizacyjnych, minimum formalności i komfort z korzystania z miejskiej kanalizacji” – tak swój program, z którego zdecydowało się skorzystać, ponad 50 rodzin promuje Łódzka Spółka Infrastrukturalna.

Program zakłada pomoc mieszkańcom w uzyskaniu potrzebnych zgód, pozwoleń, wszelkich formalności, pozyskanie dofinansowania, a także wyłonienie wykonawców robót i nadzór nad pracami. Jedyne co mieszkaniec powinien zrobić, to zgłosić chęć zamiany szamba na kanalizację miejską oraz dopłacić brakującą kwotę.

– Oferujemy gotową inwestycję w zasadzie pod klucz, dajemy pomoc w zakresie papierologii, rozwiązywania problemów technicznych, przygotowujemy całą inwestycję od projektu aż po realizację i na koniec spotykamy się z mieszkańcem na odbiorze inwestycji i zawarciu umowy na odprowadzanie ścieków do systemu zbiorczego – mówi Michał Krzysztoszek, zastępca dyrektora ds. eksploatacji i planowania inwestycji w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej.

Prace przy budowie przyłączy mają być prowadzane wiosną 2021 r. Dofinansowanie projektu pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i opiewa na kwotę 271 tys. zł. Jego wartość to ponad 458 tys. zł.

Jak zapowiada ŁSI, po programie pilotażowym rozpocznie się nabór do kolejnego programu. Jeszcze w lutym mieszkańcy otrzymają do swoich skrzynek pocztowych ankiety, poprzez które mogą zadeklarować chęć przyłączenia się do miejskiej kanalizacji.

Czytaj więcej

Skomentuj