W piątek 18 września br. podpisano pierwszą umowę o dofinansowanie dla projektu indywidualnego ramach Priorytetu V, działania 5.4: Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej.

Benficejntem projektu „Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i właściwe postępowanie z odpadami” jest Ministerstwo Środowiska.

Celem projektu jest podniesienie świadomości oraz promowanie pozytywnych postaw społecznych w zakresie właściwej gospodarki odpadami. Całkowita wartość projektu to około 8,7 mln zł, w tym ze środków Unii Europejskiej pochodzi około 7,4 mln zł.

Umowę dotyczącą dofinansowania projektu podpisały: Karolina Kulicka, Dyrektor Departamentu Edukacji Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska oraz Anna Wilińska, Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj