Portal edukacji ekologicznej ZielonaLekcja.pl zaprasza gimnazjalistów do udziału w konkursie “Młody badacz wody”. Do wygrania zestawy do przeprowadzania badań wody oraz atrakcyjne pomoce edukacyjne.

Organizatorami konkursu  są portal edukacji ekologicznej ZielonaLekcja.pl oraz Firma Eleonora Matlakiewicz – Wyposażenie Szkół i Przedszkoli. Sponsorem nagród jest Firma Eleonora Matlakiewicz – Wyposażenie Szkół i Przedszkoli.

Nauczyciel, zgłaszający klasę do konkursu, dzieli klasę na 10 zespołów, przekazuje każdemu zespołowi jedno pytanie do opracowania, a następnie koordynuje zbieranie odpowiedzi na pytania konkursowe i przesyła je do redakcji portalu ZielonaLekcja.pl do 30 kwietnia br. na adres konkurs@zielonalekcja.pl. Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z regulaminem dostępnym na stronie www.zielonalekcja.pl

Wyłonione zostaną trzy klasy – zdobywcy I, II i III miejsca. Każdy laureat – zwycięska klasa – otrzyma jedną nagrodę.

I miejsce: Zestaw do badania wody TestLab 
II miejsce: Tablica "Ekosystem jeziora"
III miejsce: Zestaw testów paskowych do badania wody JBL EasyTest 5 in 1 

Pytania:
– Podaj główne źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych.
– Podaj przykłady fizycznych, chemicznych i biologicznych wskaźników czystości wód (parametry podstawowe jakości wód).
– Wymień i krótko opisz rodzaje zbiorników wodnych ze względu na poziom trofii.
– Wyjaśnij pojęcie eutrofizacja.
– Co to są strefy buforowe i jakie jest ich znaczenie w zapobieganiu zanieczyszczenia zbiorników wodnych?
– Czym charakteryzują się jeziora lobeliowe? Podaj 5 przykładów takich jezior w Polsce.
– Rola wody w ekosystemie.
– Wymień i krótko opisz klasy jakości wód powierzchniowych według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 11 lutego 2004 r.
– Opisz cele i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).
– Wymień 10 gatunków zwierząt objętych ochroną w Polsce zamieszkujących wody stojące lub płynące.

Więcej informacji: http://zielonalekcja.pl/index.php?mod=aktualnosc&id=8237


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj