1 / 2

Miniony rok, z uwagi na trwającą epidemię, przyniósł branży turystycznej wiele nowych wyzwań. Na ostateczny kształt statystyk wpłynął przede wszystkim znaczący spadek liczby turystów i odwiedzających w okresie od stycznia do maja obserwowany w całym kraju. Mimo trwających niemal pół roku ograniczeń i ryzyka związanego z podróżowaniem, w 2021 roku Lublin odwiedziło jedynie o około 15% mniej osób niż w roku poprzednim. Zauważalny jest wzrost liczby młodych ludzi odwiedzających to miasto.

– Dynamiczna sytuacja społeczna i gospodarcza, jakiej doświadczyliśmy w poprzednim roku, znalazła odzwierciedlenie w danych statystycznych dotyczących ruchu turystycznego w Lublinie. Podsumowanie roku 2021 roku jasno pokazuje, że nasze miasto staje się coraz bardziej popularne, jako miejsce odpoczynku wybierane przez młodych. To ciekawy i ważny trend ze względu na zbliżający się 2023 rok, kiedy, jako pierwsze miasto w Polsce, będziemy Europejską Stolicą Młodzieży. Wspólnie kształtując politykę młodzieżową dbamy o to, by Lublin stawał się atrakcyjnym miejscem spotkań także dla osób młodych przyjeżdżających tu w roli turystów – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Ruch turystyczny

Dane obrazujące ruch turystyczny wskazują, że w 2021 roku Lublin odwiedziło 388 tys. osób, a cały Lubelski Obszar Metropolitalny 515 tys., co w obu przypadkach stanowi około 15% mniej niż w roku poprzednim. Analiza danych z 2021 roku potwierdza, że nadal silny pozostaje trend turystyki krajowej. Turyści i odwiedzający z Polski stanowili aż 86% wszystkich, którzy zdecydowali się na wizytę w Lublinie. Tak jak w roku 2020, najchętniej nasze miasto odwiedzali mieszkańcy województw ościennych: mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Wśród zagranicznych turystów i odwiedzających niezmiennie w pierwszej trójce plasują się obywatele Ukrainy, Izraela i Niemiec, a na kolejnych miejscach: Rosji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Białorusi.

Zebrane dane

Nowym trendem w ruchu turystycznym w Lublinie jest wzrost liczby turystów i podróżujących poniżej 35. roku życia. Stanowili oni 36% wszystkich turystów i odwiedzających w 2021 roku, podczas gdy jeszcze w 2020 roku, większość stanowiły osoby wieku 36-45 oraz 46-55 lat. Osoby, które pozostają na jeden dzień stanowią 42% wszystkich podróżnych. Ze zgromadzonych danych wynika, że liczba odwiedzających krajowych i zagranicznych powróciła do stanu z 2019 roku. Mimo, że zauważany jest spadek liczby turystów, wydłużył się czas ich pobytu w Lublinie. O ile jeszcze w 2020 roku zwykle pozostawali w mieście na 2 dni, w 2021 roku było to już 3-5 dni. W tym czasie chętnie odwiedzili przede wszystkim Stare Miasto, Zamek Lubelski, Plac Litewski, Ogród Saski, Bazylikę oo. Dominikanów i Centrum Spotkania Kultur.

Obniżenie mobilności turystów

– Lockdown, który obowiązywał w Polsce przez pięć pierwszych miesięcy roku, miał ogromny wpływ na obniżenie mobilności turystów i odwiedzających nie tylko w naszym mieście, ale także w całym kraju. Ograniczenia w transporcie, noclegach i gastronomii sprawiły, że do Lublina mogło przyjechać nawet 85 tys. turystów mniej, niż wynika to z szacunków na podstawie tendencji w latach poprzednich – mówi Marcin Kęćko, Dyrektor Biura Rozwoju Turystyki w Urzędzie Miasta Lublin.

Precyzyjne ustalenie liczby osób, które odwiedziły Lublin w minionym roku, możliwe jest dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii. Dane zbierane są na podstawie geolokalizacji urządzeń mobilnych turystów i odwiedzających, przez co dają całościowy i dokładny obraz ruchu turystycznego w na danym obszarze.

Czytaj więcej

Skomentuj