Do Polski trafia coraz mniej odpadów komunalnych z zagranicy – informuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Jak mówi Magdalena Gosk z departamentu kontroli GIOŚ, od 2006 roku systematycznie zmniejsza się ilość śmieci przywożonych z zagranicy, głównie z Niemiec. w 2006 roku trafiło do nas prawie pięć tysięcy ton śmieci, w 2008 roku jest to nieco ponad 600 ton.

Śmieci komunalne z zagranicy są odsyłane do kraju pochodzenia, przede wszystkim za naszą zachodnią granicę. Nie jest to jednak proste, bo trzeba udowodnić, skąd pochodzą dane odpady, a następnie wynegocjować ich odbiór przez kraj pochodzenia. Obecnie samochody ciężarowe wywożą z Polski ponad trzy tysiące ton odpadów komunalnych, które zostały z Niemiec przywiezione i wykryte jeszcze w 2006 roku.

W Polsce od czasu przystąpienia do Unii Europejskiej obowiązuje całkowity zakaz przywożenia odpadów komunalnych. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał także zakaz przywożenia do Polski i wywożenia z Polski przepalonych olejów i zużytych akumulatorów. Polska zezwala natomiast na przywożenie złomu metalowego i innych odpadów nadających się do recyklingu.

źródło: polskieradio.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj